Nemokamas pristatymas nuo 65€Prekių pristatymo ir grąžinimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.bagandbox.lt (toliau – Pirkėjas), ir MB „Novo sprendimai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

1.1. MB „Novo sprendimai“ turi teisę koreguoti elektroninės parduotuvės www.bagandbox.lt Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

1.2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.bagandbox.lt elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo el. parduotuvėje www.bagandbox.lt , priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

1.3. MB „Novo sprendimai“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

  1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

  1. Garantijos ir įsipareigojimai

3.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje. MB „Novo sprendimai“ nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3.2. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.

3.3. MB „Novo sprendimai“ parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu, kurie nurodyti el. parduotuvėje www.bagandbox.lt kontaktų sklityje, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl MB „Novo sprendimai“ ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. MB „Novo sprendimai“ per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

3.4. MB „Novo sprendimai“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus kriterijus, bei kiekį. MB „Novo sprendimai“ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme www.bagandbox.lt elektroninėje parduotuvėje.

3.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

  1. Užsakymo ir apmokėjimo tvarka bei terminai

4.1. Klientas apsilankęs el. parduotuvėje www.bagandbox.lt pasirinkdamas jam patinkančias prekes, suformuojama prekių krepšelį. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. MB „Novo sprendimai“ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

4.2. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo el. parduotuvėje www.bagandbox.lt būdų: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, atsiskaitydamas kreditine kortele arba mokėdamas grynais.

Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, jeigu Klientas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

4.3. Pasirenkamas prekių pristatymo būdas, kurias siūlo www.bagandbox.lt el. parduotuvė.

4.4 Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą www.bagandbox.lt el. parduotuvei. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su www.bagandbox.lt el. parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

4.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas MB „Novo sprendimai“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna MB „Novo sprendimai“. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir MB „Novo sprendimai“ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai MB „Novo sprendimai“ gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pristatytas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą MB „Novo sprendimai“ Parduotuvėje.

4.6. Klientui pateikus užsakymą, www.bagandbox.lt el. parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

4.7. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

  1. Prekių pristatymas:

5.1. Klientas gali pasirinkti įvairius prekių pristatymo būdus. Prekių gavimas priklauso nuo Kliento pasirinktos paslaugos.

5.2. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. 

5.3. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

5.4. Klientas, prieš suformuodamas užsakymą, privalo patikrinti pateiktos kontaktinės informacijos tikslumą, kad būtų išvengta nesusipratimų ar vėlavimo pristatyti Gaminį. Pardavėjas nėra atsakingas už nesusipratimus ar vėlavimą pristatyti Gaminį, jei vėlavimas ar nesusipratimai kilo dėl Kliento užsakymo suformavimo metu pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų.

5.5. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

5.6. Tuo atveju, jei Gaminys pasiekia Klientą netinkamos būklės ar pakuotėje, kuri nėra sandari, Klientas privalo apie tai informuoti El. parduotuvę el. paštu ugne@novosprendimai.lt

  1. Prekių grąžinimas:

6.1. Pirkėjui apsigalvojus, prekė gali būti grąžinta Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekes.

6.2. Norint grąžinti prekę, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite informuoti mus el. paštu ugne@novosprendimai.lt ir pateikti šiuos duomenis:

1) Užsakymo numeris

2) Užsakymo data

2) Nurodomas grąžinamos prekės 

4) Nurodomas grąžinamų prekių kiekis

5) Pirkėjo vardas, pavardė

6) Pirkėjo adresas

7) Pirkėjo kontaktinis telefono nr.

6.3. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.

6.4. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.5. Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių arba įrodymo, kad jos išsiųstos. Grąžinami ir pristatymo mokesčiai, sumokėti Pirkėjo įsigyjant prekę. Papildomi pristatymo mokesčiai (už nestandartinį, skubų pristatymą) yra negrąžinami bei išskaičiuojami iš grąžinamos sumos.

6.6 Grąžinama prekė turi būti:

6.6.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. 

6.6.2. Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos.

6.6.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Prekė turi būti supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;

6.7. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu. Prieš grąžinant prekes pirkėjas būtinai turi susisiekti su Pardavėju el. paštu ugne@novosprendimai.lt

6.8. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

6.9. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis el. paštu ugne@novosprendimai.lt ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo vykdyti grąžinimą sutartu būdu.

 

  1. Prekės keitimas

7.1. Pirkėjui apsigalvojus, prekė gali būti pakeista per 14 dienų nuo prekės gavimo

Būtina kreiptis el. paštu ugne@novosprendimai.lt, kad pardavėjas patikslintų apie norimos prekės keitimo galimybes. 

7.1.1. Prekės keitimui grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. 

7.1.2. Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos.

7.1.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Prekė turi būti supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu.

7.4. Esant kainos neatitikimui:

7.4.1. Jei keičiama į brangesnę prekę, klientas įsipareigoja padengti kainų skirtumą prekės pristatymo metu grynaisiais arba banko kortele.

7.4.2 Jei keičiama į pigesnę prekę, MB „Novo sprendimai“ įsipareigoja padengti kainų skirtumą į kliento nurodytą sąskaitą per 14 dienų nuo prekės gavimo.

 

  1. Baigiamosios nuostatos 

8.1. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų, išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.

8.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.